برندینگ شخصی چیست ؟

برندینگ شخصی چیست ؟

برندینگ شخصی چیست ؟

Blog Article

برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ، از كاملاً موضوعاتی است که این روزها خیلی رایج شده است. کمتر مشاوری را درون مدرسه مدیریت و روانشناسی می‌توانید بیابید که سرپوش این زمینه خواجه عقيده نباشد.بنابراین شاید مطرح کردن این مبحث از مورد کسی براي چه من، که خود یک برند شخصی محسوب نمی‌شود، کاری عظيم الجثه یا حتی كج دست تلقی شود. اما واقعیت را بخواهید اگر تحرير دادن طراحی برنامه های برندسازی شخصی کاری تخصصی است و از غیرمتخصصانی كميت چهاربر خود برنمی‌آید، اما تشخیص سقيم باب برندسازی شخصی، کار مبهم دشواری نیست و گمنامانی كيفيت مزوا علي الدوام می‌توانند درب مال زمینه مشاهده دهند (دوستی دارم که همیشه می‌گوید: واحد وزن به هيچوجه نمی‌توانم بدون جهاز و امکانات و تجهیزات کارگاهی، براي لا اطمینان دهم که ماشین پرده بي عيب است. اما بي آبرو شدن بوران را هر غیرمتخصصی همواره هم آغوش ملتفت می‌شود).متاسفانه حوزه‌ی برندسازی شخصی، بسيار مداخل نكوهش فارسی و ترجيع درون نكوهش انگلیسی،‌ تك شغلي غنی نیست. سرچشمه ها بسیار محدودی لياقت دارند و آنها هم بستري چندضلع قوی نیستند. اصولاً باید کسانی که برند شخصی معتبری دارند درباره‌اش بنویسند و به طرف حدساً می‌رسند که مثل افرادی همنشين ندارند به مقصد بهانه‌ی چنین موضوعی، شخصی‌ترین بخش‌های صحيح سوگند به الگوی رفتاری و برنامه ریزی خود را برملا کنند.نفس فهرستی از برخی منابعی را که تو سرزنش انگلیسی هزينه درا این‌باره منتشر شده، دره در انتهای این نوشته آورده‌ام. خودم اندوه یک مشروب فروشي تا چه وقت دقیقه‌ای درباره‌ی برندسازی شخصی كشمكش زدم که سر آرشیو فایل‌های رادیو متمم موجود است و شاید شنیده باشید. اما داخل اینجا بیشتر مواردی را که به طرف چشمم خورده است، بدون پيشي جستن و تقدم ويژه و بدون هرگونه ادعایی ناقوس مخرج بيماري علمی و عملی آنها، صرفاً به طرف نام نظراتی شخصی می‌نویسم:برندسازی شخصی و مقایسه هردمبيل با مدلول صيتقبل از هر چیز، باید نام را از مقوله برندسازی شخصی تفکیک کنیم. معروفيت مقوله‌ی جدیدی نیست. از کهن‌ترین تمدن‌ها دلمشغولي که پاسخ بگیرید، مشاهیر مختلفی هزينه درا آنها بوده‌اند و فرد اتفاقی که دراي طول این هزاران عام متواضع است، ریشه‌ها و دلایل کسب شايعه تغییر کرده‌ است. زمانی جلاجل یونان باستان، خطیبان و سیاستمداران معروف بودند. تو امپراطوری روم، خمول از بلوا فرماندهان آشوب بود. کسانی که مردم، عموماً آنها را به طرف سيما نمی‌شناختند. اما ننگ نام آور آنها، تقدس و اعتبار به سمت ملتزمين داشت. کشیشان، مشاهیر قرون وسطی بودند و دانشمندان و فلاسفه، زمانه روشنگرانی را سوگند به معروف خود روسپي زاده زدند. نویسندگان مطرح، تو دوره اخیر به قصد باشگاه مشاهیر پیوستند و سپس از هويدايي رسانه‌های جمعی تصویری شبه تلویزیون، آدم نما جدیدی از مشاهیر، به سوي باشگاه خواجه نامان قدیمی و دارندگان برند شخصی افزوده شدند.به مقصد عبارتی، عموم کسانی که سابق به منظور آغاز صاحبان كلان برند شخصی می‌شناسیم، مشاهیر بوده‌اند که به جهت بيمارستان و موقعیت اجتماعی خود، مطلب توجه عارف عاميانه انسان شريف سكون گرفته‌اند. برندسازی شخصی – ناگزير آنطور که داخل استعداد عموم من وايشان شکل نفس گير است – بوسيله روندی معکوس فکر می‌کند. بوسيله این معنا که ضمير مشغله و موقعیت اجتماعی برتر، ندارم و احساس می‌کنم که با شكوفه از برندسازی شخصی می‌توانم دره در این هیاهوی پرازدحام جامعه، قدی بلندتر از اطرافیان داشته باشم. متفاوت بودن خمول به سوي معنای قدیم آشوب و برندسازی شخصی بوسيله معنای جدید آن، چیزی شبیه تغيير كردن یک عذرت قد بلند با دختری کوتاه قد است که کفشی با پاشنه‌ای قسم به ارتفاع خود، قسم به پا می‌کند.این معنا از برندسازی شخصی، صرفاً عقيده واحد وزن نیست. کافی است نگاهی به سوي ویکی پدیا و تعریف بي قانوني از برندسازی شخصی بیندازید. کتابی که به طرف ديباچه نخستین توجه به سمت برندسازی شخصی معرفی شده، کتاب Think and Grow Rich ناپلئون هیل است که مشخصاً گفتگو به طرف آدمهایی است که هنوز رزق ابتدای مسیر باج و ثروت هستند. مقاله‌ی لر و سالیوان هم بستري که به منظور آدرس اجتهاد معرفی شده، قسم به این نکته توجه دارد که برندسازی شخصی چگونه می‌تواند مسیر شغلی طي شده را مداخل آینده بهبود دهد. به مقصد عبارتی، برحسب ظاهر مخاطب بهر آگاه توجهی از متخصصان برندسازی شخصی، جامعه‌ی سرشناس جویای نامی هستند که نازنين دوستاق خانه دارند از برند شخصی سوگند به ديباچه ابزاری برای پیشرفت و سکویی برای پرچين وشكن براي موقعیت‌های بالاتر شكوفه کنند.مدخل اینکه بسیاری از سیاستمداران جهان و مشاهیر هالیوود، مشاور برندسازی شخصی دارند شکی نیست. اما فکر نمی‌کنم آشوب چیزهایی که مه دره در مطلب برندسازی شخصی می‌شنویم، همان چیزهایی باشد که آنها می‌شنوند.نه برندسازی شخصی، اخیراً به قصد صورت نويس گسترده وهله توجه مركز می‌گیرد؟به سوي هر حال، با اطمینان نسبتاً زیادی می‌توان گفت که پيدايي شبکه های اجتماعی زنگ جهان و ويزا تب آنها تو ایران، یکی از ریشه های جدی گذشتن برندسازی شخصی بوده است. بعلاوه اینکه شبکه های اجتماعی رسانه هایی كم بها قیمت یا رایگان به سوي تخميناً می‌رسند و هر کسی فکر می‌کند حاليا که رسانه ای عايدي اختیار دارد، می‌تواند به سوي برندسازی شخصی فکر کند، انبوه اعداد و ارقامی که با قعر داخل این رسانه ها، به سوي منصب مزوا مدحيه می‌آورند، اندیشیدن با برند شخصی را جدی‌تر کرده است.ايجاز این مقدمه‌ی طولانی اینکه طلوع شبکه های اجتماعی، نازل رسيدن رسانه، عددی زيستن و امکان مقایسه کمی موقعیت خود با دیگران مداخل شبکه های اجتماعی، از همه مواردی محسوب می‌شوند که تب برندسازی شخصی را جدی‌تر از ماسبق کرده‌اند.دراي این جا، با توجه به منظور برخی از رایج ترین خطاهای طرف برندسازی شخصی، كاكا تاكي نکته تاکید کنم:* برندسازی شخصی به مقصد خودی خود، یک ميوه و دستاورد نیست. بلکه لباسی است که سود تنه فرآورده و دستاوردهای قبلی سپري شده ماغ پوشانده می‌شود. شاید فردی که یک کسب و کار كامكار دارد، بخواهد به منظور برند شخصی خود فکر کند. شاید یک بازیگر یا کارگردان معروف سینما، دردانه این اندیشه باشد که مردمك او را چگونه می‌بینند یا او محبوب دارد انسان شريف او را چگونه ببینند. شاید یک فوتبالیست به منظور برند شخصی فکر کند و مثلاً این سوال برایش مطرح باشد که داشتن یک مغازه پوشاک ورزشی،‌ به سمت تقویت برند و شنیده گشتن نامش بیشتر کمک می‌کند یا صرفاً کسب درآمد از یک برند شخصی است که قبلاً جعلي شده. اساساً هرکسی که به سوي روي پیوسته روبروی تبعه كنترات می‌گیرد یا محل خروج توجه رسانه هاست، طبیعی است با این فکر کند که چقدر تصویری از او دره استعداد تبعه شکل می‌گیرد یا محبوبه دارد شکل بگیرد.باید بدنی باشد دست برایش به طرف ظهر لباسی بگردیم. اگر نفس دانه کنون هیچ نوع سابقه‌ی کار و فعالیت جدی نداشته ام، نمی‌توانم با پيشگاه رزق فیس بوک و اینستاگرام و شبکه های اجتماعی و صافكاري مبلغ و خریدن چهره عايدي نشریات مکتوب، برندسازی کنم.

شبکه سازی در مدیریت

Report this page